TEMATICA FIZIOLOGIE ANUL I. CURS:

I. FIZIOLOGIE GENERALA

1. Structura si functie. Celula ca sistem functional. Iritabilitatea si excitabilitatea membranei. Fiziologia membranei.
2. Transportul prin membrane. Canale ionice. Receptori membranari. Proteine G. Proteine transportoare membranare.

3. Fiziologia neuronului. Potentialul de repaus si de actiune neuronal. Fiziologia sinapsei.
4. Fiziologia fibrei musculare striate. Placa motorie.
5. Particularitati morfo-functionale ale tesutului miocardic si ale fibrei musculare netede.
6. Reglarea organismului. Principii generale de reglare. Reglarea nervoasa: arcul reflex elementar somatic si vegetativ. Reglarea endocrino-umorala.


II. SÂNGE

7. Sectoarele hidrice ale organismului. Volemia. Sângele circulant si depozitele sanguine. Reglarea volemiei.
8. Functiile si proprietatile sângelui. Izostructura mediului intern. Echilibrul hidric si echilibrul osmotic.
9. Reglarea echilibrului hidroelectrolitic. Echilibrul acido-bazic.
10. Compozitia biochimica a plasmei sanguine.
11. Fiziologia proteinelor plasmatice.
12. Eritrocitul: structura functionala, compozitia chimica. Metabolismul eritrocitar.
13. Rolul eritrocitelor în homeostazia oxigenului. Eritropoieza. Metabolismul fierului. Hemoliza. Fiziologia splinei.
14. Fiziologia leucocitelor.
15. Fiziologia trombocitului. Factorii plasmatici si tisulari ai coagularii sângelui. Fibrinoliza.

III. FIZIOLOGIA RESPIRATIEI

16. Fiziologia cailor respiratorii si tesutului pulmonar.
17. Fiziologia ventilatiei pulmonare.
18. Difuziunea gazelor prin membrana alveolo-capilara.
19. Transportul sanguin al oxigenului si dioxidului de carbon.
20. Reglarea nervoasa a respiratiei.
21. Reglarea umorala a respiratiei.

ANUL I. LUCRARI PRACTICE

CICLUL I

- Permeabilitatea membranelor biologice
- Comportamentul hematiilor în solutii de diferite osmolaritati.
- Potentialul de repaus si actiune a muschiului striat.
- Determinarea hematocritului.
- Dozarea hemoglobinei.
- Explorarea proteinelor plasmatice.
- Calcularea presiunii coloid-osmotice a plasmei.
- Explorarea echilibrului hidro-electric.
- Determinarea volemiei.

CICLUL AL II-LEA

- Particularitati morfofunctionale ale musculaturii cardiace si netede.
- Automatismul cardiac.
- Determinare VSH.
- Hemoliza osmotica.
- Explorarea seriei eritrocitare.
- Numaratoarea eritrocitelor.
- Constante si indici eritrocitari.
- Explorarea echilibrului acido-bazic.

CICLUL AL III-LEA

- Determinarea grupelor sanguine AB0 si Rh.
- Explorarea hemostazei.
- Spirometria.
- Explorarea seriei leucocitare.
- Numaratoarea leucocitelor.
- Formula leucocitara.

CICLUL AL IV-LEA

Recapitularea lucrarilor practice.